Vest

De fleste produktene fra Kauni selges som ferdigprodukter. I katalogen for 2015 har vi merket av alle modeller som vi har utgitt strikkeoppskrifter for.

     
T-556 CC/BB1 T-556 MM2/LL4 T-556 ZZ1/RR2
  Strikmodeller nr. 15  
 
T-501 BB1 T-501 MM2 T-501 DD2
     
T-516 CC T-516 LL6 T-516 FF