Kort cardigan

De flesta av Kaunis produkter är tillgängliga som färdigstickade varor. Från och med 2015 års katalog har vi markerat alla varor som vi även har ett mönster på till att sticka själv.

T-600EC T-600 EME T-600 ES
T-600 EC T-600 EME T-600 ES
 
T-600EC T-600 EME T-600 ES
T-600 EC T-600 EME T-601 ES
 
T-601 AA T-601 JJ7 T-601 SS3
T-601 AA T-601 JJ7 T-601 SS3
 
T-601 AA T-601 JJ7 T-601 SS3
T-601 AA T-601 JJ7 T-601 SS3
 
T-596 AA T-596 MM1 T-596 DD
 
T-596 AA T-596 MM1 T-596 DD
 
T-587 CC T-587 MM2 T-587 FF2
 
T-580 HH5 T-580 MM1 T-580 DD1
 
T-587 CC T-587 CC T-587 MM2
 
T-587 MM2 T-587 FF2 T-587 FF2
 
T-571 EC T-571 EM T-571 EZ
 
T-551 CC/HH1 T-551 MM1/GG3 T-551 ZZ/SS3
  Strikmodeller nr. 15  
 
T-557 MM1/GG3 T-557 CC/HH5 T-557 HH3/FF
     
   
T-550 GG3  T-550 AA  T-550 SS3
     
T-545 ET/HH5 T-545 EM/MM2 T-545 ES/DD1
  Strikmodeller nr. 14  
 
T-518 HH3/BB1 T-518 LL3/LL6 T-518 DD1/FF5
     
T-517 HH1 T-517 LL3 T-517 SS3
     
T-466 CC/HH5 T-466 MM2/GG T-466 RR4/FF
     
T-138 EE T-138 EX T-138 EA
  Strikmodeller nr. 7