Till barn 

De flesta av Kaunis produkter är tillgängliga som färdigstickade varor. Från och med 2015 års katalog har vi markerat alla varor som vi även har ett mönster på till att sticka själv.

T-452 Strikmodeller nr. 8

LV-23 RR10_ LV-23 SS_ LV-23 JJ7LV-23 RR10_ LV-23 SS_ LV-23 JJ7 LV-23 SSLV-23 SS V-23 SSV-23 SS LT-451 GG/RR7LT-451 GG/RR7 LT-451 SS2/YY1LT-451 SS2/YY1 LT-452 LL4/JJ7LT-452 LL4/JJ7 LT-453 DD/SSLT-453 DD/SS LT-461 SS3/AALT-461 SS3/AA LT-465 MM1/GG3LT-465 MM1/GG3 LT-480 EK/KK1LT-480 EK/KK1 LT-480 EME/MM1LT-480 EME/MM1 LT-592 MM1LT-592 MM1